2018

Nieuw rekeningnummer voor voorafbetalingen vanaf 2019

[thb_image image="840"] De voorafbetalingen voor personenbelasting en vennootschapsbelasting moeten vanaf 2019 op één nieuw centraal rekeningnummer gestort worden, met name BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek. Zijn er nog andere aanpassingen? Bij die overschrijving wijzigt ook de gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen [...]

Ondernemingsrechtbank

[thb_image image="833"] Vanaf 1 november 2018 wordt de rechtbank van koophandel omgevormd tot ondernemingsrechtbank. De ondernemingsrechtbank is bevoegd voor alle geschillen tussen ondernemingen. Bovendien wordt het begrip ‘handelaar’ uitgebreid en kan de ondernemingsrechtbank dus ook geschillen beslechten  voor vzw’s, vrije beroepers en landbouwers. Vrij beroep: De uitbreiding van de term ‘handelaar’ zorgt ervoor dat alle [...]

UBO register

[thb_image image="828"] De overheid voert de strijd op tegen witwassen van geld. Hun nieuwste wapen in die strijd is het UBO-register van ‘uiteindelijke begunstigden’ (in het Engels ‘Ultimate Beneficial Owner’) dat in werking trad op 31 oktober 2018 en van toepassing is op alle Belgische vennootschappen. Waarom een UBO-register? De aandeelhouders van een Belgische vennootschap [...]

Kan ik mijn kinderen onterven?

[thb_image image="824"] Dankzij het nieuwe erfrecht, dat vanaf september 2018 in werking treedt, krijgt u meer vrijheid en zeggenschap over uw nalatenschap. Uw kinderen volledig onterven is echter niet mogelijk. Welke wetswijzigingen zijn er ten opzichte van het vorige erfrecht? Naast lagere tarieven (successierecht) is de belangrijkste wijzigingen een groter ‘beschikbaar deel’ voor de erflater. [...]

Hervorming verkooprecht

[thb_image image="820"] Bij de aankoop van een onroerend goed heft Vadertje Staat een belasting (registratierecht) van 10% op de aankoopprijs. In mei 2018 is het verkooprecht of registratierecht grondig hervormd. Het basistarief van 10% blijft behouden maar men kan vanaf nu, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een verlaagd tarief van 7%. Voorwaarden verlaagd tarief: Enkel [...]