Ondernemingsadvies

Ondernemingsadvies

Ondernemingsadvies dekt een ruime lading. Naast de wettelijk verplichte boekhouding heeft elke onderneming nood aan adviezen en begeleiding doorheen verschillende domeinen: juridisch, vennootschapsrechterlijk, financieel, verzekeringstechnisch,…

Steeds opnieuw moeten er beslissingen genomen worden waarbij rekening moet gehouden worden met alle aspecten uit uw onderneming.

Indien nodig en na overleg, laten we ons gepast adviseren door externe raadgevers uit een uitgebreid netwerk (notarissen, advocaten, fiscale juristen, ed.). Op die manier wordt u een sluitende totaaloplossing gegarandeerd.

Financieel

  • haalbaarheidsstudies en investeringsanalyses;
  • opmaak financieel plan;
  • kredietaanvragen, zowel met betrekking op het bedrijfsleven als op een privésituatie;
  • doorlichting verzekeringsportefeuille.

Vennootschapsrecht

  • oprichten van vennootschappen en verenigingen;
  • wijziging van de statuten / ondersteuning bij verslaggeving van en aan de algemene vergadering;
  • vennootschapsrechterlijk advies;
  • opmaken van overeenkomsten.