Erediensten

Boekhouding Erediensten

Elke erkende eredienst of kerkfabriek is verplicht een boekhouding te voeren. Hierbij komen heel wat verplichtingen kijken. Zo moeten er onder andere een jaarrekening, begroting, meerjarenplan, interne kredietaanpassing, staat van het vermogen,… ingediend worden.

De indieningsdatum voor al deze verplichtingen is afhankelijk van de erkenning. Erediensten erkend op gemeentelijk niveau (de katholieke, anglicaanse, protestantse en Israëlitische eredienst) hebben een andere indieningsdatum dan erediensten erkend op provinciaal niveau (de orthodoxe en islamitische eredienst).

Een penningmeester van het bestuur van de eredienst of geloofsgemeenschap staat in voor de boekhouding erediensten en alle administratieve verplichtingen. Veelal gebeurt dit vrijwillig en met beperkte kennis van de veranderende wetgeving.

De regelgeving (wetgeving lokale besturen o.a. decreet 7 mei 2004, decreet 22 december 2007, decreet 6 juli 2012,…) is uitgebreid en complex.

MV Accounting helpt u graag doorheen deze administratieve verplichtingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van software aangeboden door een leidinggevend softwarehuis gespecialiseerd in deze sector.