OUR THOUGHTS

UBO register

[thb_image image=”828″]

De overheid voert de strijd op tegen witwassen van geld. Hun nieuwste wapen in die strijd is het UBO-register van ‘uiteindelijke begunstigden’ (in het Engels ‘Ultimate Beneficial Owner’) dat in werking trad op 31 oktober 2018 en van toepassing is op alle Belgische vennootschappen.

Waarom een UBO-register?

De aandeelhouders van een Belgische vennootschap kunnen enkel teruggevonden worden in het aandelenregister. Dat aandelenregister is een intern document waardoor de aandeelhouders (de uiteindelijke begunstigden) achter een vennootschap anoniem bleven voor de overheid.

Het doel van het UBO-register is alle informatie te verzamelen over de uiteindelijke begunstigden van alle in België opgerichte vennootschappen, (i)vzw’s, stichtingen… Met die informatie zal de overheid meer inzicht krijgen in de eigendomsstructuren.

 

Wie zijn de begunstigden?

Voor vennootschappen is er een onderscheid tussen drie categorieën van natuurlijke personen:

  • Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks houder is van minstens 25% van de aandelen en/of stemrecht
  • Iedereen die op een of andere manier zeggenschap heeft over de vennootschap (bv via een aandeelhoudersovereenkomst)
  • De leden van het hoger leidinggevend personeel

Voor de personen uit categorie 1 en 2 zal een UBO moeten worden geregistreerd. Als er geen personen behoren tot categorie 1 en 2 zal categorie 3 geregistreerd worden.

Voor niet-vennootschappen zoals vzw’s, stichtingen… zullen alle bestuurders, stichters… zich moeten aangeven via het UBO-register.

 

Wie heeft toegang tot het register?

  • De bevoegde autoriteiten (fiscus, politie, parket…)
  • Accountants en cijferberoepers  die gegevens moeten doorgeven in het kader van hun klantenonderzoek
  • Burgers hebben slecht beperkt toegang. Indien burgers gegevens over (i)vzw’s, stichtingen… willen raadplegen, moeten zij een schriftelijke aanvraag indienen en aantonen dat er een gerechtvaardigd belang is.

 

Wanneer?

De eerste mededeling van gegevens moet gebeuren voor 31 maart 2019.

De informatie moet jaarlijks bijgewerkt worden en wijzigingen worden binnen de maand meegedeeld aan het UBO-register.

 

MV Accounting past de regeling automatisch toe voor alle ondernemingen die door ons begeleid worden.

 

Als u hierover nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met MV Accounting.

Oktober 2018