OUR THOUGHTS

Bedrijfsbeheer afgeschaft

[thb_image image=”730″]

Sinds de jaren ’90 moet elke startende zelfstandige of vennootschap het bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer kunnen aantonen. Deze voorwaarde wordt afgeschaft vanaf 01 september 2018.

Historiek:

Het bewijzen van de basiskennis bedrijfsbeheer was sinds de jaren ’90 een van de voorwaarden om zich te kunnen vestigen als zelfstandige of om een vennootschap op te richten. Dit kon op basis van een getuigschrift bedrijfsbeheer, een hogeschool- of universitair diploma, of op basis van ervaring. Wanneer deze basiskennis van bedrijfsbeheer niet bewezen kon worden, kon de zaak niet worden opgestart.

 

Europa:

België is het enige land in de Europese Unie waar dergelijke voorwaarde van toepassing is. Onder Europese druk heeft de overheid beslist om vanaf 01 september 2019 de voorwaarde af te schaffen. Het wordt hierdoor een stuk gemakkelijker om een eigen zaak te starten.

 

Een jaar vervroegd:

De Vlaamse overheid heeft recent beslist om de afschaffing met een jaar te vervroegen naar 01 september 2018. De Brusselse en Waalse overheid houden momenteel nog vast aan 01 september 2019.

 

Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.

maart 2018