Close

Boekhouding en fiscaliteit

Afhankelijk van de grootte van uw onderneming of zelfstandige activiteit kan ik u bijstaan bij het verwerken van uw volledige boekhouding tot de actieve bijstand aan de interne boekhouder of boekhoudafdeling.

Boekhouding

In het kantoor wordt uw dossier verwerkt met het boekhoudprogramma Expert/M Plus, een toonaangevend boekhoudpakket van Wolters Kluwer.

Indien u opteert om de boekhouding bij u ter plaatse te behandelen, zal alles verwerkt worden in uw eigen online of offline boekhoudpakket.

Boekhouding

Een boekhouding houdt onder andere volgende aspecten in:

 • Verwerken van de boekhouding van A tot Z zowel voor éénmanszaken als voor vennootschappen.
 • Opmaken van tussentijdse staten voor diverse doeleinden: aanvraag leningen, voorafbetalingen,…
 • Opmaak en neerlegging externe jaarrekening, voorbereiden verslagen raad van bestuur en algemene vergadering,…

Fiscaliteit

Uw zorg als ondernemer is het vermijden van een al te hoge fiscale druk. Een ondernemer die belastingen betaalt, is een goede ondernemer. Een ondernemer die te veel belastingen betaalt, niet.

Het is dan ook aangewezen u als ondernemer in deze moeilijke evenwichtsoefening, met bijna permanent wijzigende parameters, te laten bijstaan door een expert ter zake.

Fiscaliteit

Fiscaliteit houdt onder andere volgende diensten in:

 • aangifte vennootschapsbelasting, personenbelasting, rechtspersonenbelasting;
 • fiscale fiches 281.20, 281.50,…
 • BTW aangifte, IC opgave, jaarlijkse BTW klantenlisting;
 • bijstand en vertegenwoordiging tijdens fiscale controles;
 • fiscale begeleiding op basis van tussentijdse rapportering en prognoses;
 • optimaliseren van uw fiscale situatie, zowel privé als voor de vennootschap.

Sociale verplichtingen

Naast de fiscale verplichtingen komt elke ondernemer ook in aanraking met sociale verplichtingen.

Sociaal

Begeleiding op sociaal vlak houdt onder andere in:

 • aansluiting, overzetting en stopzetting bij een sociale verzekeringskas voor bedrijfsleiders, zaakvoerders en zelfstandigen;
 • optimaliseren statuut meewerkende echtgenoot;
 • begeleiding op sociaal vlak betreffende uw medewerkers, in samenwerking met erkende sociale bureaus.