OUR THOUGHTS

Ondernemingsrechtbank

[thb_image image=”833″]

Vanaf 1 november 2018 wordt de rechtbank van koophandel omgevormd tot ondernemingsrechtbank. De ondernemingsrechtbank is bevoegd voor alle geschillen tussen ondernemingen. Bovendien wordt het begrip ‘handelaar’ uitgebreid en kan de ondernemingsrechtbank dus ook geschillen beslechten  voor vzw’s, vrije beroepers en landbouwers.

Vrij beroep:

De uitbreiding van de term ‘handelaar’ zorgt ervoor dat alle personen die een vrij beroep uitoefenen onder de bevoegdheid van de nieuwe rechtbank vallen. Omdat er in ons land meer dan 300.000 mensen een vrij beroep uitoefenen (ongeveer één derde van het totale aantal zelfstandigen) zal dit de ondernemingsrechters extra werk bezorgen.

 

Bevoegdheden:

De ondernemingsrechtbank is bevoegd voor alle geschillen tussen ondernemingen, natuurlijke personen die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen (handelaars, bestuurders en vrije beroepen), rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, verenigingen en stichtingen) en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid.

Indien een natuurlijke persoon met een zelfstandige beroepsactiviteit een geschil heeft over een handeling die niet binnen de beroepsactiviteit valt, is de ondernemingsrechtbank niet bevoegd.

 

Veranderingen in de samenstelling van de ondernemingsrechtbank:

De samenstelling van de ‘oude’ rechtbank van koophandel en de ‘nieuwe’ ondernemingsrechtbank is quasi gelijk. Enkel de ‘lekenrechter’ wordt vervangen door de ‘rechter in ondernemingszaken’. Dit betekent dat nu ook personen uit de vzw-sector, vrije beroepers en landbouwers toetreden tot die categorie (dit zijn geen beroepsmagistraten).

 

Als u hierover nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met MV accounting of met uw advocaat.

November 2018