OUR THOUGHTS

20% investeringsaftrek, investeren maar?

[thb_image image=”760″]

De overheid heeft beslist om de investeringsaftrek op te trekken naar 20%. Investeren wordt hierdoor een pak interessanter.

Wat is investeringsaftrek?

Om investeringen aan te moedigen, geeft de overheid belastingkorting aan ondernemers die investeren. Investeringen uitgevoerd in de periode 01/01/2018 – 31/12/2019 krijgen zelfs 20% investeringsaftrek!

De winst van het jaar wordt verminderd met 20% van het geïnvesteerde bedrag.

Een praktisch voorbeeld:
Uw onderneming heeft 25.000,00 euro winst en u investeert 10.000,00 euro.

De onderneming mag 10.000,00 x 20% = 2.000,00 euro in mindering brengen van de belastbare winst. Er dient belasting betaald te worden op maar 23.000,00 euro en niet op 25.000,00 euro.

 

Wie heeft hier recht op?

Zowel eenmanszaken (hoofd- of bijberoep) als vennootschappen hebben recht op deze belastingverminderingen.

 

Voorwaarden?

Er moet geïnvesteerd worden in nieuwe activa, tweedehandsgoederen komen niet in aanmerking.

De investering moet 100% beroepsmatig zijn, investeringen die deels beroepsmatig / deel privé gebruikt worden, worden uitgesloten. Personenwagens komen hierdoor niet in aanmerking.

Vennootschappen mogen geen gebruik maken van de notionele intrestaftrek.

 

Wat moet ik doen om die belastingvermindering op te nemen?

De belastingvermindering wordt verrekend in de aangifte personen- of vennootschapsbelasting.

MV Accounting past deze regeling automatisch toe voor alle ondernemingen die door ons begeleid worden.

 

Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Mei 2018