Accountancy-diensten

Accountancy diensten Brugge

De wetgever heeft bepaalde accountancy-opdrachten specifiek toegewezen aan erkende externe accountants.

U kunt bij MV Accounting onder andere terecht voor volgende accountancy opdrachten:

  • vereffening van vennootschappen;
  • omzetting van vennootschapsvormen;
  • uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder de fractiewaarde;
  • beperking van het voorkeurrecht;
  • de vertegenwoordiging van een vennoot in zijn individueel controlerecht.