OUR THOUGHTS

Kan ik mijn kinderen onterven?

[thb_image image=”824″]

Dankzij het nieuwe erfrecht, dat vanaf september 2018 in werking treedt, krijgt u meer vrijheid en zeggenschap over uw nalatenschap. Uw kinderen volledig onterven is echter niet mogelijk.

Welke wetswijzigingen zijn er ten opzichte van het vorige erfrecht?

Naast lagere tarieven (successierecht) is de belangrijkste wijzigingen een groter ‘beschikbaar deel’ voor de erflater.

 

Wat is het beschikbaar deel?

De wetgever beschermt de kinderen (erfgenamen) door een deel van uw nalatenschap automatisch aan hen toe te kennen.

Vroeger was het voorbehouden erfdeel afhankelijk van het aantal kinderen dat u naliet:

  • 1 kind: het kind kreeg automatisch 1/2de , de erflater kon vrij beschikken over het overige 1/2de
  • 2 kinderen: elk kind kreeg automatisch 1/3de, de erflater kon vrij beschikken over het overige 1/3de
  • 3 kinderen: elk kind kreeg 1/4de, slechts 1/4de was vrij besteedbaar voor de erflater

Nieuwe wetgeving:

  • Ongeacht het aantal kinderen is er steeds 1/2de erfdeel voor de kinderen en 1/2de erfdeel vrij te besteden door de erflater

 

Is er dan geen verschil voor personen die slechts één kind nalaten?

Neen, in die situatie is er inderdaad geen verschil tussen de oude en nieuwe wetgeving. Ook onder het vroegere erfrecht kon de helft van de erfenis vrij besteed worden.

De nieuwe wetgeving speelt enkel indien u meerdere kinderen nalaat. Waar u vroeger over een derde van uw vermogen kon beschikken (als u twee kinderen naliet) of een vierde van uw vermogen (als u drie of meer kinderen naliet), heeft u nu de helft van uw vermogen vrij ter beschikking, ongeacht het aantal kinderen dat u nalaat.

 

Wat als ik geen kinderen heb?

In de oude regelgeving was er een voorbehouden erfdeel voor de ouders, grootouders of overgrootouders. Dit kwam neer op 1/4de deel van de nalatenschap dat werd voorbehouden per stijgende graad.

Dankzij het nieuwe erfrecht werd dit voorbehouden erfdeel afgeschaft. Hierdoor kunnen kinderloze personen hun ouders, grootouders of overgrootouders onterven. De wetgever beschermt die ascendenten echter wel want zij kunnen een vordering tot levensonderhoud instellen. Die vordering kan nooit meer bedragen dan een vierde van de nalatenschap per opgaande lijn.

 

Als u hierover nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met MV Accounting of met uw notaris.

September 2018