OUR THOUGHTS

Hervorming verkooprecht

[thb_image image=”820″]

Bij de aankoop van een onroerend goed heft Vadertje Staat een belasting (registratierecht) van 10% op de aankoopprijs. In mei 2018 is het verkooprecht of registratierecht grondig hervormd. Het basistarief van 10% blijft behouden maar men kan vanaf nu, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een verlaagd tarief van 7%.

Voorwaarden verlaagd tarief:

  • Enkel natuurlijke personen kunnen genieten van het verlaagd tarief. Dit geldt dus niet voor vennootschappen en rechtspersonen
  • Het betreft de enige gezinswoning
  • De aankoop van een stuk bouwgrond komt niet in aanmerking
  • De volledige gezinswoning moet gekocht worden. De aankoop van een deel van een woning (bijvoorbeeld bij vruchtgebruik) volstaat niet
  • Het moet gaan over een zuivere aankoop. Ruil en onttrekking komen dus niet in aanmerking
  • Binnen twee jaar na het verlijden van de notariële akte moet de koper, op het adres van de gekochte woning, ingeschreven worden in het bevolkingsregister

 

Wat wordt bedoeld met ‘enige gezinswoning’?

  • Het betreft een onroerend goed dat hoofdzakelijk zal dienen voor huisvesting van één gezin of persoon
  • De koper mag geen volle eigenaar zijn van een andere woning of een stuk bouwgrond. Als die echter op het moment van de aankoop nog eigenaar is van een andere gezinswoning of een stuk bouwgrond, kan de koper alsnog genieten van het gunsttarief op voorwaarde dat de huidige gezinswoning of het huidig stuk bouwgrond binnen het jaar verkocht wordt.

 

Ik kan dus genieten van het verlaagd tarief als ik mijn gezinswoning gekocht heb in 2018?

Neen, de datum van de koopovereenkomst is bepalend.

  • Als de overeenkomst gesloten werd vóór 1 juni 2018 geldt de oude regeling
  • Als de overeenkomst gesloten werd na 1 juni 2018 geldt de nieuwe regeling

 

Zijn er nog andere kortingen?

Ja, er zijn bijkomende kortingen mogelijk.

Alle gezinswoningen tot en met 200.000 euro (of 220.000 euro voor de kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel) kunnen genieten van de bijkomende vermindering.

Als u recht hebt op het gunsttarief van 7% krijgt u een bijkomende vermindering op de registratierechten van 5.600 euro.

Als het gunsttarief in combinatie met een ingrijpende energetische renovatie wordt toegepast, bedraagt de bijkomende vermindering maximaal 4.800 euro.

 

Als u hierover nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met MV Accounting of met uw notaris.

Augustus 2018