OUR THOUGHTS

Uw pensioen verhogen dankzij het afkopen van uw studiejaren?

[thb_image image=”883″]

Tot 1 december 2020 bestaat de mogelijkheid om tegen een voordelig tarief studiejaren af te kopen. Afgekochte studiejaren tellen mee voor het bepalen van uw pensioen dat zo mogelijk hoger wordt.

Overgangsmaatregel

Het oude systeem voor het afkopen van studiejaren was erg complex en werd amper gebruikt. Het nieuwe systeem voorziet in het goedkoop afkopen van studiejaren binnen de eerste 10 jaar na afstuderen. Tot 30 november 2020 kunnen via een overgangsmaatregel ook studiejaren ouder dan 10 jaar aan het voordelige tarief afgekocht worden.

 

Voor wie?

Zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren genieten van dit voordelig tarief. De aanvraag wordt ingediend in het stelsel waarin men op het moment van de aanvraag actief is.

 

Welke studiejaren komen in aanmerking?

Enkel de studiejaren na het secundair onderwijs, de voorbereidende periode voor een doctoraat en de stageperiodes die recht geven op een beroepskwalificatie komen in aanmerking.

Studiejaren die men moest overdoen tellen niet mee. Het aantal studiejaren is met andere woorden afhankelijk van het minimaal aantal jaren dat nodig is om een bepaalde studie af te maken.

 

Bijkomende voorwaarden

  • Men moet het diploma effectief behaald hebben
  • Er kan maar één opleidingstraject meegeteld worden

 

Kostprijs tot 30 november 2020

Door de overgangsmaatregel kunnen alle studiejaren afgekocht worden voor een forfaitair bedrag van € 1.530 per studiejaar (wordt geïndexeerd). Dit tarief is dus ook van toepassing op studiejaren ouder dan 10 jaar.

 

Kostprijs na 30 november 2020

Na afloop van de overgangsregeling wordt het een stuk duurder om die ‘oude’ studiejaren af te kopen:

  • 10 tot 20 jaar na de afstudeerdatum wordt het 50% duurder = € 2.250/studiejaar
  • 20 tot 30 jaar na de afstudeerdatum wordt het 70% duurder = € 2.550/studiejaar
  • 30 tot 40 jaar na de afstudeerdatum wordt het 85% duurder = € 2.75/studiejaar
  • meer dan 40 jaar na de afstudeerdatum wordt het 95% duurder = € 2.925 /studiejaar

 

Fiscaal voordeel?

Het bedrag dat u betaalt voor de afkoop van studiejaren is fiscaal aftrekbaar waardoor de kostprijs aanzienlijk zakt. De fiscale aftrekbaarheid hangt af van de hoogte van uw belastbaar inkomen en schommelt tussen 25 en 50%.

 

Wat is het resultaat?

Het bruto pensioen verhoogt naar gelang van het aantal studiejaren dat u afkoopt. Voor elk afgekocht studiejaar ontvangt u een extra bruto pensioen van:

  • voor alleenstaanden: € 271,98 per jaar
  • voor gezinspensioenen: € 339,33 per jaar
  • ambtenaars genieten, per afgekocht studiejaar, van een verhoging van 1/60 op hun referentiewedde

MV Accounting kan samen met u bekijken of afkopen van studiejaren voor u een financieel interessante optie is.

 

Let op!

De studiejaren die u afkoopt tellen niet mee om vroeger met pensioen te mogen gaan.

 

Als u hierover nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.

juli 2019