2020

De BTW-teruggave voor starters wordt vanaf 1 januari 2020 versoepeld

[thb_image image="902"] Vanaf 1 januari 2020 kunt u als beginnend ondernemer de BTW-teruggave maandelijks terugvragen. Huidige regeling Als u BTW-plichtig bent, moet u uw BTW-aangifte indienen op de 20e van elke maand die volgt op de maand of het kwartaal waarop de aangifte betrekking heeft. Als u recht hebt op een BTW-teruggave, zijn er twee [...]

Uw pensioen verhogen dankzij het afkopen van uw studiejaren?

[thb_image image="883"] Tot 1 december 2020 bestaat de mogelijkheid om tegen een voordelig tarief studiejaren af te kopen. Afgekochte studiejaren tellen mee voor het bepalen van uw pensioen dat zo mogelijk hoger wordt. Overgangsmaatregel Het oude systeem voor het afkopen van studiejaren was erg complex en werd amper gebruikt. Het nieuwe systeem voorziet in het [...]