OUR THOUGHTS

Aangifte personenbelasting inkomsten 2018

[thb_image image=”867″]

Naar jaarlijkse gewoonte wordt verwacht dat u de aangifte van de personenbelasting tijdig en correct indient. De toepassing Tax-on-web is nu beschikbaar en de papieren brieven worden in de volgende weken verzonden.

Hoe kan ik mijn aangifte van de personenbelasting indienen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U dient zelf de aangifte in op papier
  • U dient zelf de digitale aangifte in via de toepassing Tax-on-web
  • U gaat langs bij één van de invulsessies georganiseerd door de overheid
  • U geeft volmacht aan uw accountant

 

Wanneer moet ik mijn aangifte indienen?

De papieren aangifte moet ten laatste op 28 juni 2019 ingediend zijn. Als u de aangifte digitaal indient via Tax-on-web is er tijd tot 11 juli 2019.

Als accountant heeft MV Accounting automatisch uitstel tot 24 oktober 2019. Indien u dus de aangifte niet tijdig indiende (voor 28 juni of 11 juli 2019), kunnen wij die voor u alsnog indienen tot eind oktober 2018.

 

Waarop moet ik letten dit jaar?

Sinds vorig jaar moet u melden of u buitenlandse bank- of levensverzekeringen bezit. Door internationale uitwisselingsakkoorden heeft de overheid zicht op wie die melding niet uitvoerde.

Eerder deze maand stuurde de overheid een verwittiging naar de personen die de melding niet deden. De eerste verwittiging blijft zonder verder gevolg, een tweede overtreding zal effectief bestraft worden!

 

Kan ik de aangifte zelf indienen of krijg ik beter hulp?

De overheid doet er alles aan om het invullen zo duidelijk mogelijk te laten verlopen. Het aantal verzonden vereenvoudigde aangiftes is opnieuw gestegen, de hulpschermen van Tax-on-web zijn vereenvoudigd en bevatten meer informatie…

Maar wat de overheid ook doet, een aangifte met meer dan 800 verschillende codes invullen is specialistenwerk geworden. De aangifte werd intussen zo uitgebreid dat Vlaanderen, Brussel en Wallonië elk hun eigen versie kregen.

MV Accounting assisteert u graag bij het vervullen van deze verplichting.

 

Als u hier nog vragen over heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.

juni 2019