OUR THOUGHTS

De BTW-teruggave voor starters wordt vanaf 1 januari 2020 versoepeld

[thb_image image=”902″]

Vanaf 1 januari 2020 kunt u als beginnend ondernemer de BTW-teruggave maandelijks terugvragen.

Huidige regeling

Als u BTW-plichtig bent, moet u uw BTW-aangifte indienen op de 20e van elke maand die volgt op de maand of het kwartaal waarop de aangifte betrekking heeft.

Als u recht hebt op een BTW-teruggave, zijn er twee mogelijkheden: u draagt het bedrag over naar de volgende periode of u vraagt het effectief terug.

Ongeacht of u een maand- of kwartaalaangever bent, kunt u de BTW slechts terugvragen per tijdvak van 3 maanden. Het is met andere woorden dus enkel mogelijk om bij de BTW-aangiftes van april, juli, oktober en januari om BTW terug te vragen. In principe wordt de BTW ten laatste terugbetaald in de derde maand die volgt op de maanden maart, juni, september en december.

Regeling vanaf 1 januari 2020

Startende ondernemingen hebben vaak recht op een BTW-teruggave door de grote investeringen en de beperkte inkomsten die ze hebben tijdens de opstartperiode. Om starters te ondersteunen, voert de federale regering een wet in die een maandelijkse teruggave voor startende ondernemingen regelt. Concreet betekent dit dat maandelijkse BTW-plichtigen elke maand hun BTW-teruggave kunnen opvragen. De effectieve terugbetaling gebeurt dan “ten laatste de tweede maand die volgt op het tijdvak van de maandelijkse aangifte”.

Voorwaarden

  • Het moet gaan om startende ondernemingen in de eerste 2 jaar van hun bestaan.
  • De startende onderneming moet minstens recht hebben op een teruggave van 245 euro.
  • Het is enkel van toepassing op BTW-plichtige ondernemingen die maandelijks en elektronisch hun BTW-aangifte indienen.

Versoepeling voor kwartaalaangevers?

Als u een startende ondernemer bent die BTW-plichtig is en per kwartaal uw BTW-aangifte indient, heeft u geen recht op een maandelijkse BTW-teruggave. Toch heeft de minister “beloofd” dat ook voor kwartaalaangevers de BTW terugbetaald zal worden, uiterlijk de tweede maand volgend op het tijdvak van de kwartaal aangifte.

Als u hierover bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Oktober 2019