OUR THOUGHTS

Waarom alsnog investeren in 2019

[thb_image image=”905″]

Twijfelt u om een geplande investering in 2019 of in 2020 te doen? Wij geven u graag een aantal redenen om uw investering niet uit te stellen tot volgend jaar.

 • Afschaffing verhoogde investeringsaftrek op 31/12/2019

We zeiden het al in onze nieuwsbrief van mei 2018: de overheid werkte een stimulans uit om ondernemers (natuurlijke personen en kmo’s) te doen investeren. Investeringen die gemaakt worden tussen de periode 01/01/2018 en 31/12/2019 krijgen een verhoogde investeringsaftrek van 20%. Met die stimulans wordt de winst van het investeringsjaar verminderd met 20% van het geïnvesteerde bedrag! Investeringen die na 01/01/2020 gemaakt worden, genieten van een investeringsaftrek van slechts 8%.

Voorwaarden van de investeringsaftrek

Er moet voldaan worden aan volgende criteria:

  • Er wordt geïnvesteerd in nieuwe activa.
  • De investeringen zijn 100% beroepsmatig.
  • Personenwagens komen niet in aanmerking.
  • Als een kleine vennootschap wil genieten van de investeringsaftrek kan geen gebruik gemaakt worden van de notionele intrestaftrek.

 

 • Afschaffing degressief afschrijven op 31/12/2019

Tot en met 31/12/2019 kunt u ervoor opteren om investeringen degressief af te schrijven. Vanaf 01/01/2020 is dit niet meer mogelijk en kunt u enkel lineair afschrijven.

 

 • Afschaffing afschrijving van een volledig jaar op 31/12/2019

Tot en met 2019 worden nieuwe investeringen door kleine en middelgrote ondernemingen afgeschreven voor een volledig jaar in het investeringsjaar. Vanaf 01/01/2020 worden alle vennootschappen verplicht om “pro rata temporis” af te schrijven.

Een praktisch voorbeeld: een KMO investeert 10.000 euro, af te schrijven over 10 jaar.

  • De investering wordt uitgevoerd op 01/12/2019: voor 2019 kan de investering voor een volledig jaar afgeschreven worden, zijnde 10.000 / 10 jaar = 1.000 euro afschrijvingskost in het investeringsjaar.
  • De investering wordt uitgevoerd op 01/12/2020: de investering wordt “pro rata” afgeschreven, zijnde 10.0000 / 10 jaar x 1/12de = 83,33 euro afschrijvingskost in het investeringsjaar.

 

 • Verlaging vennootschapsbelasting

Vanaf 01/01/2020 daalt het normale belastingtarief van 29,58% naar 25% en het verlaagde belastingtarief van 20,40% naar 20%. De afschrijvingen op investeringen in 2019 leveren bijgevolg een groter belastingvoordeel op in vergelijking met investeringen in 2020.

November 2019