OUR THOUGHTS

Onbelast bijverdienen? Het kan!

[thb_image image=”804″]

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag sinds 15 juli 2018 in bepaalde gevallen tot 6.000,00 euro per jaar bijverdienen zonder dat daarop belastingen of sociale bijdragen moeten betaald worden.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Alle werknemers die minstens 4/5den tewerkgesteld zijn, zelfstandigen en gepensioneerden.
Studenten, werkzoekenden en wie via tijdskrediet de loopbaan onderbreekt, komen niet in aanmerking voor het systeem.

Hoeveel kan er bijverdiend worden?

Men mag tot 500,00 euro per maand en/of 6.000,00 euro per jaar onbelast bijverdienen. Geïndexeerd worden deze bedragen respectievelijk 510,83 euro en 6.130,00 euro.

Met welke klusjes kan er bijverdiend worden?

  • Occasionele dienstverlening van burger aan burger
  • Verenigingswerk
  • Bijverdiensten uit deeleconomie
    (In 2017 werd dit soort inkomsten tot 5.000,00 euro per jaar aan 10% belast. Dit jaar valt deze belasting weg en wordt het plafond van 5.000,00 euro per jaar verhoogd naar 6.000,00 euro per jaar)

Praktisch?

  • Verplichte registratie via de website www.bijklussen.be
  • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke schade af te sluiten
  • Een ondertekend contract tussen de opdrachtgever en de bijklusser
  • Het onbelast bijverdienen in een VZW kan niet gecombineerd worden met vrijwilligersvergoedingen

Iedere zelfstandige kan met andere woorden tot 6.000,00 euro per jaar onbelast verdienen?

Wanneer een zelfstandige een occasionele dienstverlening uitvoert, mag dit (uiteraard) niet dezelfde zijn als hun hoofdactiviteit.

Wat bij overschrijding drempel?

Worden de drempels van 500,00 euro per maand en/of 6.000,00 euro per jaar overschreden, dan zullen de verkregen inkomsten integraal beschouwd worden als beroepsinkomen. Bijgevolg zal men op het volledige bedrag sociale bijdragen en belastingen moeten betalen.

Is onbelast bijverdienen niet oneerlijk bijverdienen?

Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, vindt het inderdaad een oneerlijke strijd voor de zelfstandigen, vandaar dat zij gerechtelijke stappen ondernemen om deze wet alsnog aan te vechten.