OUR THOUGHTS

Uitbreiding vaderschapsverlof naar zelfstandigen

[thb_image image=”860″]

Op 1 mei verandert er heel wat op fiscaal vlak. Hierbij hoort ook een voordelige wijziging van het vaderschapsverlof voor zelfstandigen.

De wijziging vanaf 1 mei 2019

Zelfstandige vaders zullen voortaan kunnen genieten van 10 dagen vaderschapsverlof dat in 20 halve dagen kan worden opgenomen. De uitkering die hieraan gekoppeld is, bedraagt 80,82 euro per verlofdag.

 

De dagen dienen binnen de vier maanden na de geboorte opgenomen te worden.

Het vaderschapsverlof is flexibel en kan opgenomen worden in:

  • 10 volle dagen aansluitend op de geboorte
  • 20 halve dagen
  • afwisselend halve en volle dagen
  • elke week een halve dag
  • om de twee weken een volle dag

 

Wat is de reden van deze maatregel?

Met de wijziging van het aantal dagen vaderschapsverlof wil de overheid het verschil in voordeel tussen zelfstandigen en loontrekkenden wegwerken. De nieuwe wijziging maakt een positieve vooruitgang in de combinatie tussen werk en privéleven bij zelfstandigen mogelijk.

 

Geen nadeel indien de tien dagen niet worden opgenomen.

Indien de zelfstandige vader zijn verlofrechten niet volledig opneemt, kan hij opteren voor een maximum van acht dagen die dan worden aangevuld met 15 dienstencheques.

 

Praktisch

Het vaderschapsverlof dient op eigen initiatief aangevraagd te worden bij het sociaal verzekeringsfonds. De aanvraag (en opname van de verlofdagen)  moet binnen de vier maanden na de geboorte gebeuren.

 

Als u hierover nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.

april 2019