OUR THOUGHTS

Nieuwe beroepstitels

[thb_image image=”953″]

Het valt u vermoedelijk niet meteen op maar ons logo heeft vanaf vandaag een kleine, tekstuele wijziging ondergaan.

Het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB) fusioneerden namelijk tot één overkoepelend beroepsorgaan, het ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants). Om de beroepstitels van huidige beroepsbeoefenaars beter te laten aansluiten op hun werkelijke activiteiten en om tegemoet te komen aan de internationale context waarbinnen meer en meer beroepsbeoefenaars werken, werd geopteerd voor nieuwe Engelstalige (basis)titels van ‘accountant’ en ‘tax advisor’.

Daar waar MV Accounting sinds de oprichting onder de erkenning van het IAB viel en de titel Accountant – Belastingconsulent voerde, wordt MV Accounting vanaf vandaag door het ITAA erkend als Gecertificeerd Fiscaal Accountant.

Die naamswijziging heeft enkel invloed op de interne werking van het kantoor. Voor u als ondernemer blijft alles ongewijzigd, met uitzondering van een licht gewijzigd logo uiteraard!

Januari 2021

[thb_image full_width=”true” alignment=”center” image=”961″ img_size=”full”]