OUR THOUGHTS

Decembervoorschot BTW

[thb_image image=”680″]

Vanaf 2017 wordt de berekening van het decembervoorschot voor BTW-kwartaalaangevers gewijzigd.

Oud systeem kwartaalaangevers

In het oude, afgeschafte systeem, bedroegen de voorschotten 1/3de van de te betalen som (rooster 71) van de BTW-aangifte van het voorgaande kwartaal. 

U betaalde in november en december telkens 1/3de voorschot, in januari werd de afrekening gemaakt en betaalde u het verschil tussen de aangifte en de twee voorschotten. Veelal nogmaals 1/3de.

 

Nieuw systeem kwartaalaangevers

Het nieuwe voorschottensysteem heeft het bedrag van de voorschotten verhoogd. In november en december betaalt u vanaf 2017 nu 1/2de van de te betalen som (rooster 71) van de BTW-aangifte van het voorgaande kwartaal.

U betaalt in november en december 1/2de voorschot, in januari wordt nog steeds de afrekening gemaakt. Door de hogere voorschotten is het mogelijk dat er quasi geen saldo meer moet betaald worden in januari van het daaropvolgende nieuwe kalenderjaar.

 

Alternatieve mogelijkheid?

De overheid laat toe om een gedeeltelijke BTW-aangifte op te stellen over de periode 01 oktober tot en met 20 december. Het BTW-saldo van deze gedeeltelijke BTW-aangifte moet uiterlijk 24 december betaald worden.

 

Maandaangevers?

Voor de maandaangevers zijn de spelregels niet gewijzigd. In de maand december moet uiteraard de verschuldigde BTW betaald worden die voortvloeit uit de aangifte van de maand november. Daarnaast moet voor 24 december een extra voorschot betaald worden:

  • Een voorschot gelijk aan het verschuldigde bedrag uit de aangifte van de maand november
  • Het BTW-saldo uit een gedeeltelijke BTW-aangifte over periode 01 december tot en met 20 december.

 

Wat indien ik BTW terugkrijg (rooster 72) in het derde kwartaal / maand november?

In beide gevallen bent u niet verplicht om voorschotten te betalen. Vrijwillig voorschotten betalen is steeds toegestaan.

 

Hoe verwerkt MV Accounting het decembervoorschot?

Het bedrag van de voorschotten die meegedeeld werd in de BTW brief met betrekking tot het derde kwartaal (ingediend 20 oktober) hield rekening met de nieuwe voorschotregeling.

Indien u de voorschotten betaalt zoals aangegeven, is uw onderneming in regel en hoeft u verder geen actie te ondernemen.

 

Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.

december 2017