OUR THOUGHTS

Cash betalingen – nieuwe eenvoudigere regels

[thb_image image=”651″]

Midden oktober 2017 werd de reglementering met betrekking tot cash betalingen gewijzigd. De ingewikkelde 10% voorschotregeling wordt afgeschaft.

In België zijn cash betalingen gelimiteerd. Het maximum van 5.000,00 euro (sinds 2012) werd in 2014 verlaagd naar 3.000,00 euro. Samen met de verlaging werd toen een ingewikkelde 10% regel ingevoerd. Vanaf 16 oktober 2017 is die 10% regel afgevoerd en zijn de regels vereenvoudigd.

Concreet: hoeveel mag ik cash ontvangen?

Als handelaar mag u per verkoop tot 3.000,00 euro cash ontvangen. Enkele voorbeelden:

  • U verkoopt voor 2.000,00 euro: het volledige bedrag mag cash ontvangen worden.
  • U verkoopt voor 3.000,00 euro: het volledige bedrag mag cash ontvangen worden.
  • U verkoopt voor 4.000,00 euro of meer: maximaal 3.000,00 euro cash te ontvangen.

Voor wie geldt de 3.000,00 euro grens?

De nieuwe regels hebben een ruimer toepassingsgebied. De regels zijn van toepassing op zelfstandigen, vzw’s en vennootschappen, kortom alle beroepsmatigen waaronder ook landbouwers en vrije beroepen. Zelfs schenkingen vallen nu ook onder de beperking.

De beperking is niet van toepassing bij handelingen tussen particulieren. Particulieren kunnen steeds zonder probleem bedragen boven 3.000,00 euro cash betalen aan elkaar.

Bij vastgoedtransacties is sowieso elke cash transactie verboden, dit sinds 2014.

Wat bij overtreding?

Een verkoop opsplitsen in verschillende facturen is niet toegestaan.

Bij overtreding van de spelregels kan de FOD economie een geldboete opleggen van 10% van de ten onrechte contant betaalde bedragen, met een maximum van 225.000,00 euro.

 

Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.

oktober 2017