Close

Tag Archive for: Starter

Bedrijfsbeheer afgeschaft

Bedrijfsbeheer
Sinds de jaren ’90 moet elke startende zelfstandige of vennootschap het bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer kunnen aantonen. Deze voorwaarde wordt afgeschaft vanaf 01 september 2018.

Read More