Close

Tag Archive for: 2018

Nieuw rekeningnummer voor voorafbetalingen vanaf 2019

Voorafbetaling

De voorafbetalingen voor personenbelasting en vennootschapsbelasting moeten vanaf 2019 op één nieuw centraal rekeningnummer gestort worden, met name BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.

Read More

Ondernemingsrechtbank

Ondernemingsrechtbank

Vanaf 1 november 2018 wordt de rechtbank van koophandel omgevormd tot ondernemingsrechtbank. De ondernemingsrechtbank is bevoegd voor alle geschillen tussen ondernemingen. Bovendien wordt het begrip ‘handelaar’ uitgebreid en kan de ondernemingsrechtbank dus ook geschillen beslechten  voor vzw’s, vrije beroepers en landbouwers.

Read More

UBO register

UBO-register

De overheid voert de strijd op tegen witwassen van geld. Hun nieuwste wapen in die strijd is het UBO-register van ‘uiteindelijke begunstigden’ (in het Engels ‘Ultimate Beneficial Owner’) dat in werking trad op 31 oktober 2018 en van toepassing is op alle Belgische vennootschappen.

Read More

Kan ik mijn kinderen onterven?

Onterven

Dankzij het nieuwe erfrecht, dat vanaf september 2018 in werking treedt, krijgt u meer vrijheid en zeggenschap over uw nalatenschap. Uw kinderen volledig onterven is echter niet mogelijk.

Read More

Hervorming verkooprecht

Registratierecht

Bij de aankoop van een onroerend goed heft Vadertje Staat een belasting (registratierecht) van 10% op de aankoopprijs. In mei 2018 is het verkooprecht of registratierecht grondig hervormd. Het basistarief van 10% blijft behouden maar men kan vanaf nu, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een verlaagd tarief van 7%.

Read More

Aangifte personenbelasting inkomsten 2017

Personenbelasting
Naar jaarlijkse gewoonte wordt verwacht dat u de aangifte personenbelasting tijdig en correct indient. De toepassing tax-on-web is beschikbaar en de papieren brieven worden in de komende weken verzonden.

Read More

Bedrijfsbeheer afgeschaft

Bedrijfsbeheer
Sinds de jaren ’90 moet elke startende zelfstandige of vennootschap het bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer kunnen aantonen. Deze voorwaarde wordt afgeschaft vanaf 01 september 2018.

Read More

Uitbreiding flexi-jobs

Flexi-jobs
Wat is een flexi-job?

Flexi-jobs waren oorspronkelijk bedoeld voor mensen die naast hun job als werknemer wensten bij te klussen/bijverdienen in de horeca. Dit werd nu uitgebreid naar andere sectoren.
Een flexi-jobber wordt niet belast op zijn inkomen, en de sociale lasten voor de werkgever zijn lager dan deze voor traditionele werknemers.

Read More