Close

Nieuwsbrieven

Aangifte personenbelasting inkomsten 2017

Personenbelasting
Naar jaarlijkse gewoonte wordt verwacht dat u de aangifte personenbelasting tijdig en correct indient. De toepassing tax-on-web is beschikbaar en de papieren brieven worden in de komende weken verzonden.

Read More

Bedrijfsbeheer afgeschaft

Bedrijfsbeheer
Sinds de jaren ’90 moet elke startende zelfstandige of vennootschap het bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer kunnen aantonen. Deze voorwaarde wordt afgeschaft vanaf 01 september 2018.

Read More

Wijziging opzegtermijnen

Opzegtermijn bij ontslag

Wijziging opzegtermijnen

Sinds 1 januari 2014 vallen alle werknemers onder het eenheidsstatuut, sindsdien bestaat geen proefperiode meer.

Het zomerakkoord heeft vanaf 01 januari 2018 een aanpassing voorzien van de opzegtermijn in de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst. De proefperiode is niet terug maar de opzegtermijnen in geval van opzegging door de werkgever zijn ingekort.

Read More

Uitbreiding flexi-jobs

Flexi-jobs
Wat is een flexi-job?

Flexi-jobs waren oorspronkelijk bedoeld voor mensen die naast hun job als werknemer wensten bij te klussen/bijverdienen in de horeca. Dit werd nu uitgebreid naar andere sectoren.
Een flexi-jobber wordt niet belast op zijn inkomen, en de sociale lasten voor de werkgever zijn lager dan deze voor traditionele werknemers.

Read More

Voordeel alle aard IT-apparaten

Voordeel alle aard IT
Vanaf 1 januari 2018 wordt het voordeel alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, telefoon of GSM geactualiseerd (lees in veel gevallen verlaagd).

Read More