Close

Archive for category: Economie

Ondernemingsrechtbank

Ondernemingsrechtbank

Vanaf 1 november 2018 wordt de rechtbank van koophandel omgevormd tot ondernemingsrechtbank. De ondernemingsrechtbank is bevoegd voor alle geschillen tussen ondernemingen. Bovendien wordt het begrip ‘handelaar’ uitgebreid en kan de ondernemingsrechtbank dus ook geschillen beslechten  voor vzw’s, vrije beroepers en landbouwers.

Read More

Bedrijfsbeheer afgeschaft

Bedrijfsbeheer
Sinds de jaren ’90 moet elke startende zelfstandige of vennootschap het bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer kunnen aantonen. Deze voorwaarde wordt afgeschaft vanaf 01 september 2018.

Read More